Algemene verkoopsvoorwaarden

Definitie en bereik
De algemene verkoopvoorwaarden van producten, hierna "de algemene voorwaarden" genoemd, zijn van toepassing op alle bestellingen geplaatst bij Stella Shop, kleding-winkel, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd Dorpstraat 2, 2811 Leest, BELGIË, geregistreerd bij van de ECB onder het nummer BE0752806607, (contact e-mailadres: webshop@stella-shop.be); hierna "de verkoper" genoemd, via de website stella-shop.be (hierna "de website").
Deze algemene voorwaarden vormen het contract tussen de verkoper en de klant. De verkoper en de klant worden hierna algemeen "de partijen" genoemd.
De "klant" is een natuurlijke of rechtspersoon die producten bij de verkoper bestelt.
De "consument" is de klant, een natuurlijke persoon, die handelt voor doeleinden die geen deel uitmaken van zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of liberale activiteit.
Deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing. Ze sluiten in ieder geval de algemene of specifieke voorwaarden van de klant uit die de verkoper niet uitdrukkelijk schriftelijk zou hebben aanvaard.
De algemene voorwaarden zijn te allen tijde vrij toegankelijk op de website van de verkoper: "stella-shop.be", zodat de klant, door bij hem een bestelling te plaatsen, verklaart deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en bevestigt zijn aanvaarding van de rechten en gerelateerde verplichtingen.
De verkoper behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, onder voorbehoud van het aanbrengen van deze wijzigingen op zijn website. Deze wijzigingen zijn van toepassing op alle volgende productbestellingen.
Juist doordat de koper een bestelling bij ons plaatst, gaat hij akkoord met deze algemene verkoopvoorwaarden. Ook al zijn de door hem aangegeven voorwaarden in strijd met de onze, alleen deze voorwaarden zijn rechtsgeldig tussen partijen.


Prijs en eigendomsvoorbehoud

De prijzen op de kaarten van de producten in de internetcatalogus zijn prijzen in euro's (€) inclusief alle belastingen (TTC), rekening houdend met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling. Elke wijziging in het btw-tarief kan worden weerspiegeld in de prijs van de producten.
De firma Stella Shop behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die op de dag van de bestelling in de catalogus verschijnt, de enige is die van toepassing is op de klant.
De producten blijven eigendom van stella-shop.be", totdat het volledige bedrag geïnt is door Stella Shop. De risico’s en dus de verantwoordelijkheid met betrekking tot de producten zijn overgemaakt bij levering aan de klant.
Eventuele bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de aangegeven prijs, maar worden apart berekend tijdens het bestelproces, afhankelijk van de wijze en plaats van levering, evenals het aantal bestelde producten


Betaalmethodes
De prijs van de Producten en de kosten van logistieke voorbereiding en levering zijn volledig voor rekening van de klant op het moment van het plaatsen van de Bestelling.
De website stella-shop.be biedt de klant waarschijnlijk de mogelijkheid om zijn bestelling te betalen via verschillende betalingswijzen naar keuze:
Met bankkaart:
Na het kiezen van de betalingswijze met een bankkaart, wordt de klant doorgestuurd naar de beveiligde interface van het betalingssysteem om zijn persoonlijke bankkaartreferenties veilig in te voeren. Als de betaling is geaccepteerd, wordt de bestelling geregistreerd en wordt het contract definitief gesloten. Betaling met creditcard is onherroepelijk.
Met Paypal :
Om van deze betalingsmethode te profiteren, moet u een account bij PayPal hebben. Bij betaling via PayPal zijn de algemene voorwaarden van PayPal van toepassing.
Met contante betaling :
Indien ophalen in de winkel beschikbaar is en dit betaalmiddel wordt geaccepteerd door Stella Shop.


Leveringstermijn
Tenzij door verkoper uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de in de bijzondere voorwaarden genoemde levertijden geen fatale termijnen. Deze worden alleen ter informatie verstrekt. De verantwoordelijkheid van de verkoper kan alleen worden aangegaan als de vertraging aanzienlijk is en aan hem te wijten is vanwege zijn grove nalatigheid.

De klant mag de levertijden niet gebruiken om enige schade of andere aanspraken te claimen, tenzij de verkoper een andere bepaling schriftelijk heeft aanvaard.

De datum op het afleveringsdocument vormt het bewijs van de afleverdatum.


Herroepingsrecht
Overeenkomstig artikel VI.47 van het Wetboek van economisch recht heeft de klant 14 werkdagen vanaf de datum van ontvangst van de bestelling om een herroepingsrecht uit te oefenen. Hij kan zijn product dus zonder boete terugsturen naar de verkoper voor omruiling of terugbetaling. De producten moeten worden geretourneerd in de originele verpakking, zonder te zijn gebruikt, vergezeld van de leveringsbon. Elk beschadigd product en / of waarvan de originele verpakking is gewijzigd / beschadigd, wordt niet geretourneerd, geruild of terugbetaald.

Directe retourkosten zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de consument. Aan de andere kant zal de verkoper het betaalde bedrag zo snel mogelijk terugstorten, binnen 14 dagen na teruggave van de producten.

De risico-overgang vindt plaats op het moment van levering van de goederen, dat wil zeggen op het moment van de fysieke levering van de goederen aan de ontvanger.

De producten worden teruggestuurd naar het adres:
The Working Group
TAV Stella-shop
Generaal De Wittelaan 15
2800 Mechelen

De klant moet de retourzending van de artikelen per e-mail melden aan het adres:
webshop@stella-shop.be.


Garanties
Overeenkomstig de artikelen 1641 tot 1643 van het burgerlijk wetboek is de verkoper verplicht om producten te beschermen tegen verborgen gebreken die de producten ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor ze bedoeld zijn, of die dit gebruik verminderen zodat de klant ze niet zou hebben verworven of zou hen een lagere prijs hebben gegeven als hij ze had gekend.

Als er een verborgen gebrek wordt gevonden, moet de klant snel handelen, in overeenstemming met artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek.

De verkoper heeft het recht om het defecte product zonder enig defect te vervangen door een gelijkwaardig product. In dit geval is de verkoper hem geen bedrag verschuldigd met betrekking tot het defecte product.

Alleen de factuur, de kassabon of de aankoopbon zijn geldig als garantiecertificaat voor de klant jegens de verkoper. Deze documenten moeten door de klant worden bewaard en in de originele versie worden gepresenteerd.

Verantwoordelijkheid
Ten slotte is het aan de klant om te informeren naar eventuele beperkingen of douanerechten die zijn land oplegt met betrekking tot de bestelde producten. De verkoper kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden als de klant te maken krijgt met extra beperkingen of belastingen die moeten worden betaald vanwege het beleid dat zijn land ter zake heeft aangenomen.

Het bedrijf Stella Shop heeft voor alle stadia van toegang tot de site, het bestelproces, de levering, de klantenservice of anderszins slechts een middelenverbintenis. De verantwoordelijkheid van Stella Shop kan niet worden ingeschakeld voor enig ongemak of schade die inherent is aan het gebruik van het internetnetwerk, zoals verlies van gegevens, virussen of andere.

Intellectueel eigendom
Alle informatie, logo's, afbeeldingen, slogans, grafische huisstijelen of andere, toegankelijk via de website van de verkoper "stella-shop.be", zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

Tenzij anders overeengekomen, is de klant niet gemachtigd om elementen op de website Stella Shop te wijzigen, reproduceren, gebruiken, verkopen of distribueren.

Top